İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlarımız Rehberlik, Çalışma ortamı Gözetim, Risk Analizi, Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt işlemlerini ilgili birimlerle işbirliği halinde tittizlikle yaparlar.

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimimiz Sözleşmemiz ve Yasa gereği bulunması gereken saatlerde İşletmenizde olacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışma, periyodik kontrol, gözetim ve denetim görevlerini yapacaktır.

Risk Analizi (Değerlendirmesi)

Risk Analizi (Değerlendirmesi)

Risk Değerlendirmesi İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

 M.E.B Onaylı MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

M.E.B Onaylı MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

6331 Sayılı Yasa gereği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların çalıştıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşverenler ideal bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla yükümlüdür.

MOBİL SAĞLIK TARAMALARI

MOBİL SAĞLIK TARAMALARI

Çalışanlarınızı çalışma ortamından ayırmadan mobil ekiplerce bütün sağlık taramaları yapılmaktadır. Bu şekilde çalışanlarınızın iş günü ve zaman kaybı olmadan kısa bir sürede sağlık taramaları yapılarak tekrar işbaşı yapmaları sağlanmaktadır.

Kompresör ve Vinç Muayene

Kompresör ve Vinç Muayene

İşletmeleriniz de kullandığınız iş ekipmanları faaliyetlerinizi gerçekleştirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bu ekipmanların düzgün çalışmaması üretim yada hizmet sürecinizi olumsuz etkileyecektir.

Topraklama Ölçüm Kontrolleri

Topraklama Ölçüm Kontrolleri

Öncelikle Çalışanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

Tüm İşyerlerinde Tehlike sınıflarına göre 10 yada 20 kişiden birinin Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikasını Sağlık Bakanlığı Yetkili Merkezlerinden almış olması gerekmektedir.

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr