Kompresör ve Vinç Muayene

Kompresör ve Vinç Muayene

İşletmelerinizde kullandığınız iş ekipmanları faaliyetlerinizi gerçekleştirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bu ekipmanların düzgün çalışmaması üretim yada hizmet sürecinizi olumsuz etkileyecektir.

25.04.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yönetmelikte;

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat olarak, Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak, tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre aşağıdaki iş ekipmanları için yönetmelikte belirtilen sıklıkta periyodik kontrol gerekmektedir. Bu süre Kompresörler ve Vinçler için yılda 1 kez, yada çalışma koşullarına göre İş Güvenliği Uzmanınızın gerekli gördüğü sürelerdedir.

Buhar kazanları
Kalorifer kazanları
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)
Taşınabilir asetilen tüpleri
Manifoldlu asetilen tüp demetleri
Manifoldlu tüp demetleri
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü-yer altı)
Kullanımdaki LPG tüpleri
Basınçlı hava tankları
Kriyojenik tanklar
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
Kaldırma ve/veya iletme araçları
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
Yapı İskeleleri
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
Yangın Söndürme cihazı
Havalandırma ve Klima Tesisatı
Tezgahlar

Periyodik Kontrolleriniz için Rehberlik Hizmetlerimizden yararlanmak için Bizi arayın.

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr