ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevresel Ön Durum Tespiti
Tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması 

Atık Yönetim Planının hazırlanması 
Bir yıl boyunca izlenerek kayıtlar tutulması ve 1 yılın sonunda 3 yıllık “Atık Yönetim Planı” oluşturularak Valiliğe bildirim yapılması (Valilik’e bildirilmesi zorunludur)  

Atık Beyan Formlarının Hazırlanması 
Her yıl Şubat ayına kadar Çevre İl Müdürlüğü’ne verilmesi (Zorunludur)

İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve Takibi

Atık Bertaraf Yöntemlerinin ve Firmalarının Belirlenmesinde Teknik Destek Verilmesi

Periyodik Denetimlerinin Yapılması ve Raporlanması
İşyeri Çevre Mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenir ve raporlama yapılır.

Çevresel Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Tatbikatının Yapılması
Periyodik olarak sızıntı ve dökülmeye ilişkin tatbikat yapılır ve raporlandırılır.

Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi
Bu bağlamda verilen eğitimler:

  • Çevre Bilinci Eğitimi,
  • Atık Yönetimi Eğitimi,
  • Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
  • Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
  • Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
  • Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.

Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Yönetimi Prosedürleri oluşturulur.

Atık Azaltma Teknolojileri Konusunda Teknik Destek Verilmesi

Atık Envanterinin Oluşturulması

Tehlikeli Atık Alanlarının Oluşturulmasında Teknik Destek Verilmesi

Atık Analizlerinin Yaptırılması

Çevresel Acil Durum Planlarının Oluşturulması

Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Firmanın Bilgilendirilmesi

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr