Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılıp, Acil Durum Planları hazırlandıktan sonra Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin yapılıp belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim işyerinin tehlike sınıfına göre AzTehlikeli işyerlerinde 8 saat, tehlikeli işyerlerinde 12 saat ve Çok Tehlikeli işyerlerinde 16 saat olarak belirlenmiştir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini uzman ekibimizle Yasa, Yönetmelik ve Tebliğler doğrultusunda resmi olarak veriyor ve belgelendiriyoruz.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim konuları

> Genel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları
> İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
> İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
> Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
> Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
> İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
> Kişisel koruyucu alet kullanımı
> Ekranlı ekipmanlarla çalışma
> Uyarı işaretleri
Temizlik ve düzen
> Yangın olayı ve yangından korunma
> Uyarı işaretleri
> Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr