Temel ve Genel Yangın Eğitimleri

Temel ve Genel Yangın Eğitimleri

İtfaiyede uzun yıllar çalışmış uzmanlarımız tarafından Temel ve Genel Yangın Eğitimleri vermekteyiz.

Temel yangın eğitimi

Eğitimin amacı, Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile işyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında, ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİN bilgi ve becerilerini geliştirmek, acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak personele yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri; işyerlerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile işyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında zorunlu kılınan, tüm kurum ve kuruluşlarda oluşturulması şartı bulunan acil müdahale ekiplerinde görev alacak destek elemanlarına Temel Yangın Eğitimine katılır.

Eğitimde başarılı olan kursiyerlere,  "Temel Yangın Eğitimi Sertifikası" verilir.  

Temel yangın eğitimi 12 saat / 2 gündür.

 
Genel yangın eğitimi : 

Eğitimin amacı, İş yeri bina ve eklentilerinde;  İşyerinin işletimi, bakımı veya iş yerindeki imalat prosesinde yanmaya, parlamaya ya da patlamaya sebebiyet verebilecek maddelerin kullanımı safhalarında ortaya çıkabilecek yangın risklerini en aza indirgemek, olası yangın anında daha fazla tahribatın önüne geçebilmek ve personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personel Genel Yangın Eğitimine katılır

Kurum ya da kuruluşta görevli tüm personele ve acil müdahale ekiplerinde görev alacak destek elemanlarına Genel Yangın Eğitimi verilir.

Eğitim sonrası, "Genel Yangın Eğitimi Sertifikası" verilir.  

Genel yangın eğitimi 2 saat teorik, 2 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 4 saattir.

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr