Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Halk Eğitim Merkezi Onaylı Hijyen Eğitimlerimiz Devam Ediyor. Hijyen eğitimleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.

Hijyen eğitimleri sonunda katılımcılar e-yaygın sistemi üzerinden sertifikalandırılır. 

Hijyen Eğitimi Kapsama Giren İş Kolları Nelerdir?

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
 

# Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.
Kişilerin Hijyen Eğitimi Belgesi Olmadan Çalıştırılamaması

Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Halk Eğitimler  tarafından verilen Hijyen belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Kişilerin Hijyen Eğitimi Belgesi Olmadan Çalıştırılamaması

Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Halk Eğitimler  tarafından verilen Hijyen belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Hijyen Eğitiminin Konuları

Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva eder.

Çalışanların Hijyen Eğitimlerinin 05.07.2014' Tarihine Kadar Tamamlanması Zorunludur

Hijyen Eğitimi eksik olan kurumlarda kişi başı, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Çalışanların Hijyen Eğitimlerinin 05.07.2014' Tarihine Kadar Tamamlanması Zorunludur

Hijyen Eğitimi eksik olan kurumlarda kişi başı, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Hijyen eğitimi Yönetmeliği

 

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İstasyon Mah. 1475 Sokak 48/B Gebze/Kocaeli
0262 656 03 82 bediha@kurumsalosgb.com.tr